زهیر هوشی

درباره من

بازی های ریاضی
تفکر رایانشی
فلسفه و منطق برای کودکان

زهیر هوشی

دکتری مهندسی برق
مدرس دانشگاه
علاقمند ریاضیات و حوزه آموزش کودکان

تقویت تفکر و منطق را شالوده تربیت کودکان می دانم و نقش ریاضیات و فهم صحیح از ریاضیِ محیط را اساس آموزش سایر علوم و آداب. به گمانم کودکِ منطقی می تواند هر صفت خوبِ دیگر را هم یدک بکشد. در این راه، گامهای نخست را با بازی و فعالیتهای کودکانه بر می داریم. عادت می کنیم، درست و منطقی به اطرافمان نگاه کنیم و خواهیم توانست ریاضیات را جدی تر بیاموزیم.

مهارت ها

توسعه وب 90%
طراحی 80%
بازاریابی 70%
وردپرس و PHP 44%
افتر افکت 94%

ارسال پیغام

    دوره های آموزشی من