خواسته های ما

دغدغه اصلی ما گذار از روش های منسوخ و سنتی حاکم بر آموزش و آموزش علوم مختلف با روش های جذاب می باشد تا مخاطب از فرآیند آموزش لذت برده و مفاهیم در ناخودآگاه ذهن وی هک شود. و در این زمینه در تلاش برای به روز کردن خود و کشف روش های بدیع و نو می باشیم.

برای رسیدن به این اهداف فعالیت های مختلفی را تجربه کرده و قصد داریم تجربه کنیم هر روز در تلاشیم تا آخرین متد و روش های نوین آموزشی دنیا را بررسی کرده، بومی سازی نموده و در اختیار فرزندان ایران زمین قرار دهیم.

اگر شما هم مثل ما فکر می کنید با ما همراه شوید…

اطلاعات بیشتر

آموزش های ما

ایمان و یقین قلبی ما این است که علم بایستی با سهولت و لذت یاد داده و یاد گرفته شود و در تلاشیم که به این ایمان و باور قلبی، جامه عمل بپوشانیم و علم را با طعم لذت آموزش دهیم

چرا که سخنی کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند…

اطلاعات بیشتر
سناک سبک نوین آموزش کودکان
سبک نوین آموزش کودکان

اهداف ما

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

اطلاعات بیشتر
10000 هنرجو
187 کلاس
9 دوره جدید
5 مدرس دوره